Siirry suoraan sisältöön

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Tilanne Oy
osoite: Kyllikinkatu 6, 50100 MIKKELI
y-tunnus: 2999556-6
2. Rekisterin nimi
Rekisterien nimet ovat Tilanne Oy:n yhteystietolomakkeen täyttäneet henkilöt.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteri muodostuu Tilanne Oy:n yhteydenottolomakkeen täyttäneistä henkilöistä. Henkilötietoja käytetään pelkästään yhteydenpitoon, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille tai käytetä Tilanne Oy:n mainostarkoituksiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
Koko nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tietolähteenä toimii Tilanne Oy:n www-sivuston sähköinen yhteydenottolomake.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien henkilötietoja kenellekään ulkopuoliselle taholle.
8. Tietojen poistaminen
Tilaajaa koskevia tietoja voidaan poistaa tilaajan vaatimuksesta mistä syystä tahansa.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina HTTPS-suojatussa sivustossa.
10. Kielto-oikeus
Tilaajalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely.